سرور تیم اسپیک

سرور تیم اسپیک ایران

سرور تیم اسپیک شما بلافاصله بعد از پرداخت ساخته میشود و شما از داخل بخش کاربری در سایت و رفتن در بخش سرویس ها و انتخاب سرویس مورد نظر قابلیت انجام عملیات مدیریتی متعددی را دارا میباشید .

  • ظرفیت دلخواه
  • دسترسی کوئری
  • بک آپ هفتگی
  • آپ تایم 99.9%
  • تحویل آنی و خودکار