لایسنس اشتراکی

سرور مجازی cPanel

قابلیت آپدیت دارد
نصب رایگان دارد
هزینه ماهانه 8هزار تومان
هزینه فعال سازی 42هزار تومان

سرور اختصاصی cPanel

قابلیت آپدیت دارد
نصب رایگان دارد
هزینه ماهانه 17هزار تومان
هزینه فعال سازی 83هزار تومان

دایرکت ادمین

قابلیت آپدیت دارد
نصب رایگان دارد
هزینه ماهانه 8هزار تومان
هزینه فعال سازی ندارد

لایت اسپید

قابلیت آپدیت دارد
نصب رایگان دارد
هزینه ماهانه 17هزار تومان
هزینه فعال سازی 83هزار تومان

کلادلینوکس

قابلیت آپدیت دارد
نصب رایگان دارد
هزینه ماهانه 17هزار تومان
هزینه فعال سازی 83هزار تومان

CXS

قابلیت آپدیت دارد
نصب رایگان دارد
هزینه ماهانه 8هزار تومان
هزینه فعال سازی 20هزار تومان

JetBackup

قابلیت آپدیت دارد
نصب رایگان دارد
هزینه ماهانه 8هزار تومان
هزینه فعال سازی 42هزار تومان

Softaculous

قابلیت آپدیت دارد
نصب رایگان دارد
هزینه ماهانه 6هزار تومان
هزینه فعال سازی 17هزار تومان

Virtualizor

قابلیت آپدیت دارد
نصب رایگان دارد
هزینه ماهانه 17هزار تومان
هزینه فعال سازی 83هزار تومان